Lektorirano besediloje strokovna veščina (pregledovanje besedila), ki jo izvajajo profesorji slovenskega jezika oziroma diplomirani slovenisti (stari študijski program) oz. magister profesor slovenskega jezika in književnosti (bolonjsko izobraževanje). Lektorirati je treba vsa besedila, če želite zagotoviti slogovno in izrazijsko ustreznost ter skladnost besedila.

 

Slika2
 •   lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog,
 •   lektoriranje doktorskih disertacij,
 •   lektoriranje leposlovnih del,
 •   lektoriranje časopisov in revij,
 •   lektoriranje spletnih strani,
 •   lektoriranje seminarskih nalog,
 •   lektoriranje zbornikov,
 •   lektoriranje publikacij in oglasnih sporočil,
 •   ter vse, kar je treba lektorirati.

Ženska popralvja besediloLektoriranje diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij ponujamo že od 1,50 EUR na lektorsko stran, to je 1.500 znakov brez presledkov. Vsaka stranka prejme lektorirano nalogo z vidnimi popravki in čistopis, kjer so popravki že sprejeti. Na željo stranke vedno izdamo tudi potrdilo o lektoriranju in fotokopijo diplome, ki potrjuje usposobljenost in ustrezno izobrazbo lektorice/-ja.

Naloge, dolge do 50 strani, lektoriramo v roku 2 dni.

Lektoriranje diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij obsega popravljanje slovničnih, pravopisnih in slogovnih nepravilnosti, prav tako pa tudi v skladu z navodili fakultete popravimo navajanje virov v besedilu ter literature in virov na koncu besedila, uredimo naslovnico, poenotimo naštevke, pisavo.

Poleg lektoriranja ponujamo še prevajanje in lektoriranje besedil v angleščini, tipkarske in transkriptorske storitve, jezikovno svetovanje, inštrukcije slovenščine ter pomoč pri pisanju vseh vrst besedil (več v zavihku Cenik).

Zakaj izbrati nas?

 • Kakovostno lektoriranje in prevajanje po ugodni ceni,
 • storitve izvajamo ustrezno izobraženi jezikoslovci in profesorji (to jamčimo s fotokopijo diplome),
 • dosegljivi vse dni v tednu,
 • smo člani Lektorskega društva Slovenije.

Novo!

Jezikovno svetovanje in pomoč pri pisanju vseh vrst besedil

Telefon slika 031 857 556

Email slika info@lepopisnica.net

Member Access